Koszt uczestnictwa

 

XVI ZJAZD PTChPRiE
16-18 listopada 2017

wpłata
do
14/05/2017

od
15/05/2017
do
14/07/2017

od
15/07/2017
do
05/11/2017

od
06/11/2017
i
na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

1000 PLN

1400 PLN

1700 PLN

2000 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

500 PLN

700 PLN

800 PLN

1000 PLN

Członkowie honorowi PTChPRiE*

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

Członkowie seniorzy PTChPRiE*

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

Członkowie PTChJUiChSz-Tw, PTChO i PTLO*

1200 PLN

1600 PLN

2000 PLN

2200 PLN

inni lekarze*

1400 PLN

1800 PLN

2200 PLN

2400 PLN

pielęgniarki*
(wymagane podanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
500 PLN 700 PLN 800 PLN 1000 PLN
studenci medycyny*
(wymagane przesłanie kopii
strony ze zdjeciem z indeksu)

500 PLN

700 PLN

800 PLN

1000 PLN

osoba towarzysząca**

300 PLN

400 PLN

500 PLN

600 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas Zjazdu) oraz udział w kolacjach w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. (program socjalny)
** wyłącznie udział w kolacjach w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. (program socjalny), opłata nie zawiera udziału w obradach (programie naukowym)

W przypadku złożenie rezygnacji z uczestnictwa przed dniem 20 sierpnia 2017 r. Usługobiorca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU, określoną w umowie między Usługodawcą a PayU.
W przypadku złożenia rezygnacji po w/w dniu zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o kwotę szkody poniesionej przez Usługodawcę.