Program naukowy

XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ
I ESTETYCZNEJ

Rejestracja uczestników w dniu 16 listopada 2017 r. od godz. 7:00.

Czwartek, 16 listopada 2017 r.
09:00 - 09:20
Oficjalne rozpoczęcie obrad, powitanie Gości.
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Wręczenie tytułów Członka Honorowego PTChPRiE:
09:20 - 09:40
prof. dr hab. n. med. Adam MACIEJEWSKI
wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
09:40 - 09:55
Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. dr h.c. Kazimierz Kobus
Perfekcja w chirurgii plastycznej twarzy.
09:55 - 13:25
SESJA I: MIKROCHIRURGIA
Prowadzenie: Prowans P., Krakowczyk Ł., Chrapusta A.
09:55 - 10:10
Rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej na podstawie doświadczeń własnych gliwickiego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Maciejewski A. - Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
10:10 - 10:25
Alternatywy klasycznej mikrochirurgii rekonstrukcyjnej dla allotransplantacji.
Grajek M., Krakowczyk Ł., Dobrut M., Wierzgoń J., Szymczyk C., Szumniak R., Ulczok R., Drozdowski P., Walczak D., Półtorak S., Maciejewski A. - Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
10:25 - 10:55
przerwa kawowa
10:55 - 11:10
Zagadnienia związane z rekonstrukcją w obrębie kończyn dolnych (porównanie drabiny rekonstrukcyjnej i windy rekonstrukcyjnej).
Sliesarenko S., Badiul P., Sliesarenko D., Korpusenko O. - Dnipro Burn and Plastic Surgery Center
11:10 - 11:25
Dobór i wstępne planowanie płatów opartych na perforatorach (angiografia TK i termografia dynamiczna).
Badiul P., Sliesarenko S., Cherednichenko N. - Dnipro Burn and Plastic Surgery Center
11:25 - 11:40
Zastosowanie termografii w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka - praca doświadczalna.
Prowans P., Czapla N., Bargiel P., Petriczko J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
11:40 - 11:55
Przydatność śródoperacyjnego badania elektrofizjologicznego w ocenie jakości zespolenia nerwu - praca doświadczalna.
Prowans P., Czapla N., Bargiel P., Petriczko J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
11:55 - 12:10
Znaczenie diagnostyki naczyniowej w planowaniu operacji mikrochirurgicznych.
Prowans P., Czapla N., Bargiel P., Petriczko J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
12:10 - 12:25
Zastosowanie chirurgii rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii u dzieci po rozległych resekcjach guzów regionu głowy i szyi.
Krakowczyk Ł. (1), Dowgierd K. (2), Borowiec M. (2), Maciejewski A. (1)
1 Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
2 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
12:25 - 12:40
Rekonstrukcje kończynowe i tułowia z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych.
Drozdowski P., Krakowczyk Ł., Dobrut M., Wierzgoń J., Szymczyk C., Szumniak R., Grajek M., Ulczok R., Walczak D., Półtorak S., Maciejewski A. - Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
12:40 - 12:55
Nowatorskie rozwiązania w operacjach „ostrej ręki”.
Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie
12:55 - 13:10
Pierwsza w Polsce obustronna replantacja rąk - od chirurgii do rehabilitacji poprzez psychologię.
Chrapusta A. (1), Pąchalska M. (2,3), Kropotov J.D. (3,4), Stala M. (1), Lechowicz M. (1), Lis M. (1), Pieniążek M. (5), Lęcznar-Piotrowska M. (6)
1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.
2 The Chair of Neuropsychology, The Andrzej Frycz-Modrzewski Krakow University, Kraków, Poland
3 The Center for Cognition and Communication, New York, NY, USA
4 The Institute of the Human Brain, The Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
5 Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Ręki w Krakowie
6 Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie
13:10 - 13:25
dyskusja
13:25 - 13:35
Wykład sponsorowany Lea Futur.
Wykorzystanie i zalety zastosowania osocza bogatopłytkowego Regen ACR (Regeneris)
w zabiegach z zakresu chirurgii estetycznej.
Plewa Z.
13:35 - 14:15
przerwa obiadowa
14:15 - 17:50
SESJA II: GŁOWA I SZYJA
Prowadzenie: Wójcicki P., Szczyt M., Łątkowski I.
14:15 - 14:30
Trigonocefalia - późne wyniki leczenia w materiale Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju.
Wójcicki P., Prudel B. - Klinika Chirurgii Plastycznej UM we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdroju
14:30 - 14:40
Chirurgia piezoelektryczna w operacjach estetycznych nosa.
Charytonowicz M., Szczyt M., Bochen Z. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, Warszawa
14:40 - 14:55
Otwarta rynoplastyka z użyciem techniki piezoelektrycznej. Omówienie modyfikacji techniki operacyjnej.
Szczyt M., Bochen Z., Charytonowicz M. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, Warszawa
14:55 - 15:10
Rekonstrukcja małżowiny usznej 2-etapową metodą Nagaty - 12 lat doświadczeń.
Bochen Z., Szczyt M. - Dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej
15:10 - 15:25
Wtórne operacje rekonstrukcyjne małżowiny usznej - doświadczenia własne.
Szczyt M., Bochen Z. - Dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej
15:25 - 15:40
Zastosowanie przeszczepu tłuszczu połączonego z autogennym przeszczepem mieszków włosowych w leczeniu blizn skóry owłosionej głowy.
Kolasiński J., Kolenda M. - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Klinika Kolasiński
15:40 - 15:55
Różne metody leczenia chirurgicznego utraty włosów.
Ibrahim S. - Mandala Beauty Clinic
15:55 - 16:10
Duża efektywność rekonstrukcji nosa chrząstką z ucha w operacjach wtórnych i deformacjach pourazowych.
Nasińska-Jurek G. - Klinika Dr Szczyt Warszawa, Medical Hair & Esthetic Warszawa
16:10 - 16:25
Ocena funkcji nosa po zabiegach rynoseptoplastyki przy użyciu kwestionariusza NOSE.
Jaremków P., Opyrchał J., Duda-Barcik Ł., Knakiewicz M., Pawlicki M., Nawrocki R., Paul M. - Oddział Chirurgii Plastycznej, DSS im. T. Marciniaka, Wrocław
16:25 - 16:40
Guz turbanowy - sposoby leczenia chirurgicznego.
Czyżak W., Jamont R., Spławski R. Litorowicz L. - Oddział Chirurgii Plastycznej i Oparzeń WSSPZOZ w Nowej Soli
16:40 - 16:55
Ocena wyników rekonstrukcji małżowiny usznej z użyciem wyspowego płata zamałżowinowego u chorych po wycięciu raka skóry przewodu słuchowego zew.
Zieliński T., Iljin A. (1), Antoszewski B. (1), Durko M. (2), Pietruszewska W. (2), Zieliński T. (1)
1 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM w Łodzi
2 Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej UM w Łodzi
16:55 - 17:10
Leczenie chirurgiczne opadania powiek w materiale Oddziału Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdroju.
Łątkowski I., Siewiera I., Wysocki M., Drozdowski P., Niewczas A., Rzekiecki Sz., Ostafińska M., Wójcicki P. - Oddział Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdroju, Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
17:10 - 17:25
Wykorzystanie termografii w diagnostyce drożności nosa - doniesienie wstępne.
Petriczko J., Czapla N., Bargiel P., Prowans P. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
17:25 - 17:40
Jednoetapowa rekonstrukcja małżowiny usznej lub narządu słuchu jako nowa alternatywa tradycyjnych metod.
Chrapusta A. (1), Łach P. (2), Górecka A. (2), Makowska M. (1), Lis M. (1)
1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie
2 Oddział Laryngologii Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie
17:40 - 17:50
dyskusja
17:50 - 18:20
przerwa kawowa
18:20 - 20:00
SESJA III: CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
Prowadzenie: Jagielak M., Dowgierd K.
18:20 - 18:35
Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Wójcicki P., Pisulska-Otremba A., Łątkowski I., Siewiera I., Wysocki M., Wójcicka G., Ossowska-Wachowicz M., Pawlak W, Kierzynka G., Koźlik M., Rzekiecki S., Ostafińska M., Prudel B., Gabryszuk K., Niewczas A., Przybylski J., Łątkowska M. - Klinika Chirurgii Plastycznej UM we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Plastycznej SCM w Polanicy Zdroju
18:35 - 18:50
Rekonstrukcja wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem preparatów kościozastępczych - badania na zwierzęcym modelu rozszczepu.
Koźlik M.J., Wójcicki P. - Klinika Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Oddział Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego SA w Polanicy-Zdroju
18:50 - 19:05
Zastosowanie wirtualnego planowania i implantów indywidualnych w chirurgii rekonstrukcyjnej twarzoczaszki u dzieci.
Dowgierd K., Krakowczyk Ł., Borowiec M. - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
19:05 - 19:20
Wielospecjalistyczne leczenie zespołowych kraniosynostoz przy zastosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej środkowego piętra twarzy - Le Fort III, Monob
Dowgierd K., Larysz D. - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
19:20 - 19:35
Chirurgia ortognatyczna jako element chirurgii plastycznej twarzy.
Wiśniewski M., Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP Warszawa
19:35 - 19:50
Wieloetapowe, zespołowe leczenie powikłanych ankyloz stawów skroniowo żuchwowych z zastosowaniem protez standardowych w leczeniu dzieci i młodz...
Dowgierd K. - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
19:50 - 20:00
dyskusja
20:00 - 20:00
kolacja
dress code: smart casual
Piątek, 17 listopada 2017 r.
08:00 - 10:40
SESJA IV: VARIA
Prowadzenie: Jankau J., Charytonowicz D.
08:00 - 08:15
Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed - historia, dzień dzisiejszy, przyszlość.
Grobelny I., Renkielska A., Grudziński J., Jankau J., Tosińska-Okrój H., Klein E. - Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
08:15 - 08:30
Reakcja wokół ciała obcego w praktyce chirurga plastyka.
Lembas L. - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lubomir Lembas
08:30 - 08:45
Zastosowanie fizjoterapii w rehabilitacji pacjentów po operacjach estetycznych. Program terapii stosowanej w Klinice Dr Szczyt.
Szwedo J. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt
08:45 - 09:00
Chirurgiczne leczenie migren.
Charytonowicz M., Charytonowicz D. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt Warszawa
09:00 - 09:15
DLV - Laserowe Modelowanie Krocza i Sromu (DLV - Designer Laser Vaginoplasty).
Ibrahim S. - Mandala Beauty Clinic
09:15 - 09:30
Postępy w leczeniu ran przewlekłych.
Jończyk J., Hedrych-Ozimina A., Jankau J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
09:30 - 09:45
Repozycja łechtaczki - korekcja jej przerostu lub pooperacyjnego zniekształcenia.
Kuźlik R. - SaskaMed Sp. z o.o., Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, EMC Szpital Św. Anny w Piasecznie
09:45 - 10:00
Dysmorfofobia (BDD - body dysmorphic disorder) jako powikłanie zabiegów chirurgii plastycznej.
Kuźlik R., Kuźlik I. (mgr psychologii) - SaskaMed Sp. z o.o., Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, EMC Szpital Św. Anny w Piasecznie
10:00 - 10:15
Innowacyjne metody obrazowania nerwów obwodowych po urazach i zabiegach rekonstrukcyjnych.
Lis M., Klimeczek P., Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
10:15 - 10:30
Najnowsze roszczeniowe pomysły pacjentów w stosunku do chirurgii plastycznej.
Witkowski W. - Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Centralnego Szpitala Klinicznego MON, Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa
10:30 - 10:40
dyskusja
10:40 - 10:50
Wykład sponsorowany PRAISTON.
Różnorodność zastosowań techniki N.I.L. + przeszczep tłuszczu.
Ingves Ch.
10:50 - 11:20
przerwa kawowa
11:20 - 12:45
SESJA V: CHIRURGIA ESTETYCZNA
Prowadzenie: Lembas L., Kolasiński J.
11:20 - 11:35
Bezbliznowa naprawa ran: wszystkie niezbędne zagadnienia molekularne, komórkowe, medyczne i chirurgiczne.
Namazi R.M.
11:35 - 11:50
Często pomijane cechy starzejących się powiek górnych.
Lembas L. - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lubomir Lembas
11:50 - 12:05
Stosowanie kleju tkankowego w operacjach estetycznych - ponad dwuletnie doświadczenie.
Szczyt M., Bochen Z. - dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej
12:05 - 12:20
MACS lift twarzy - 12 lat doświadczeń.
Kolasiński J. - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Klinika Kolasiński
12:20 - 12:35
Powiększanie pośladków.
Ibrahim S. - Mandala Beauty Clinic
12:35 - 12:45
dyskusja
12:45 - 12:55
Wykład sponsorowany Smith & Nephew.
"PICO"
Korzeniowski T.
12:55 - 13:35
przerwa obiadowa
13:35 - 13:50
Wykład sponsorowany ITP S.A.
New approaches in laser–assisted liposuction (LAL) for fat transfer and tightening.
Shapira A.
13:50 - 15:10
SESJA VI: CHIRURGIA PIERSI
Prowadzenie: Sirek J., Charytonowicz M.
13:50 - 14:10
Estetyka piersi: powiększanie, pomniejszanie, symetryzacja, korekta piersi bulwiastych.
Barnea Y.
14:10 - 14:30
Obecne koncepcje podnoszenia piersi, od chirurgii estetycznej do rekonstrukcyjnej.
Pompei S.
14:30 - 14:45
Wpływ redukcji piersi na seksualność - badanie przekrojowe dwu-kohortowe.
Janik P.E.(1), Charytonowicz D.(1), Miszczyk J.(1,2), Charytonowicz M.(3), Noszczyk B.(1)
1 Klinika Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
3 Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt Warszawa
14:45 - 15:00
Lipofiling piersi - co nowego?
Charytonowicz D. (1), Charytonowicz M. (2), Noszczyk B. (1)
1 Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie
2 Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, Warszawa
15:00 - 15:10
dyskusja
15:10 - 15:20
Wykład sponsorowany ARTIMED.
Implanty piersi z powłoką Microthane – mity i efekty długoterminowe.
Pompei S.
16:00 - 17:30
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ
18:30 - 18:30
kolacja
dress code: smart casual
Sobota, 18 listopada 2017 r.
09:00 - 13:10
SESJA VII: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Prowadzenie: Kołacińska A., Murawa D., Drozdowski P., Wierzgoń J.
09:00 - 09:15
Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi - aktualny stan wiedzy - przegląd najnowszego piśmiennictwa.
Charytonowicz M., Charytonowicz D. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, Warszawa
09:15 - 09:30
Zastosowanie przeszczepów tkanki tłuszczowej w dwuetapowej rekonstrukcji piersi.
Sirek T., Sirek J. - Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej
09:30 - 09:50
Implanty: ALCL, przykurcz torebki, późne gromadzenie płynu surowiczego, powikłania, lekkie implanty B-Lite.
Barnea Y.
09:50 - 10:10
Rola przeszczepów tłuszczu i kwestie onkologiczne w operacjach piersi.
Pompei S.
10:10 - 10:25
Mammoplastyka terapeutyczna i płaty regionalne w chirurgii onkoplastycznej sutka.
Zhygulin A., Palytsia V. - LISOD Israeli Cancer Care Hospital, Kyiv, Ukraine
10:25 - 10:40
"Chirurgia niewidzialna" – nowa koncepcja w oszczędzającej chirurgii onkoplastycznej sutka.
Zhygulin A., Palytsia V. - LISOD Israeli Cancer Care hospital, Kyiv, Ukraine
10:40 - 10:55
Postępy i przyszłość leczenia chirurgicznego obrzęku limfatycznego – artykuł przeglądowy.
Gaweł W. - Medical University of Silesia, School of Medicine in Katowice
10:55 - 11:15
przerwa kawowa
11:15 - 11:30
Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa - Konsensus Polski 2017 oraz wytyczne u chorych onkologicznych. Co nowego?
Zubilewicz T. - Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11:30 - 11:45
Operacja redukcyjna warg sromowych większych w leczeniu niezłośliwych nowotworów sromu.
Kuźlik R. - SaskaMed Sp. z o.o., Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt, EMC Szpital Św. Anny w Piasecznie
11:45 - 12:00
Doświadczenia własne w wykorzystaniu uszypułowanego płata promieniowego do rekonstrukcji tkanek po usunięciu guzów nowotworowych kończyny górnej.
Dziarzhynski I., Gawlik P., Puźniak D., Mądry R., Zhukawiets A., Podgajskij V., Trebukhouski A., Grynkiewicz E., Piszczek J., Strużyna J. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
12:00 - 12:15
Metody leczenia chirurgicznego nowotworów skóry twarzy.
Trzepatowska L., Starościak S., Zwoliński J. - Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12:15 - 12:30
Wykorzystanie systemu Visionsense w planowaniu i obserwacji płatów mikronaczyniowych u chorych leczonych operacyjnie z powodu raka piersi.
Ulczok R., Drozdowski P., Krakowczyk Ł., Dobrut M., Szymczyk C., Szumniak R., Wierzgoń J., Grajek M., Walczak D., Półtorak S., Donocik K., Maciejewski A. - Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
12:30 - 12:45
Zastosowanie uszypułowanego płata LD w procedurach naprawczych niepowodzeń po rekonstrukcjach piersi wolnymi płatami mikronaczyniowymi.
Dobrut M., Walczak D., Krakowczyk Ł., Wierzgoń J., Szymczyk C., Szumniak R., Grajek M., Ulczok R., Drozdowski P., Półtorak S., Maciejewski A. - Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
12:45 - 13:00
Siatki syntetyczne i macierze bezkomórkowe w rekonstrukcjach gruczołu piersiowego.
Murawa D. - Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
13:00 - 13:10
dyskusja
13:10 - 13:50
przerwa obiadowa
13:50 - 15:45
SESJA VIII: PRZYPADKI KLINICZNE
Prowadzenie: Noszczyk B., Szychta P., Urban F.
13:50 - 14:05
Prezentacja przypadku chłoniaka związanego z implantami piersi.
Lembas L.(1), Mazur S.(2), Romejko-Jarosińska J.(2), Ostrowska J.(3)
1 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lubomir Lembas
2 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
3 Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej
14:05 - 14:20
Przypadki ropowicy po preparacie do wstrzykiwania w piersi.
Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
14:20 - 14:35
Udana replantacja skalpu z dobrym wynikiem estetycznym - opis przypadku.
Ulatowski Ł., Kaniewska A. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie
14:35 - 14:50
Uszkodzenia implantów piersi - zasady nadzoru, postępowania i opis przypadków klinicznych.
Urban F., Mazurek M., Krajewski A., Młyńska-Krajewska E., Knakiewicz M., Markowska M. - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach
14:50 - 15:05
Alternatywa mikrochirurgicznej metody replantacji dystalnych fragmentów paliczków palców ręki - prezentacja przypadków.
Zieliński J. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie
15:05 - 15:20
Procedura „dzielenia piersi” - opis przypadku
Szychta P., Zadrożny M., Witmanowski H. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
15:20 - 15:35
Replantacje skalpu w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IO w Gliwicach w roku 2016.
Dobrut M., Krakowczyk Ł., Szymczyk C., Oleś K., Wierzgoń J., Szumniak R., Grajek M., Ulczok R., Drozdowski P., Walczak D., Maciejewski A. - Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii - oddziału w Gliwicach
15:35 - 15:45
dyskusja
15:45 - 16:40
SESJA IX: OPARZENIA
Prowadzenie: Chrapusta A. Krajewski A., Mądry R.
15:45 - 16:00
Rekonstrukcje pooparzeniowe ubytków tkanek miękkich głowy - opisy przypadków.
Burszewski P., Krajewski A., Markowska M., Urban F., Piorun K., Knakiewicz M., Mazurek M., Kaczyńska K. - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach
16:00 - 16:15
Wpływ wczesnego rozpoczęcia specjalistycznego leczenia na konieczność wykonania amputacji u pacjentów z odmrożeniami.
Antonov S., Żuchowska K., Strużyna J., Mądry R., Korzeniowski T., Kozicka M., Bugaj M. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
16:15 - 16:30
Chirurgia rekonstrukcyjna przykurczów pooparzeniowych rąk - doświadczenia własne.
Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie
16:30 - 16:40
dyskusja

Tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.